Duurzaamheid

Mens

Legit Forum draagt zorg voor haar medewerkers zoals het een familiebedrijf betaamt. Er heerst een nauwe betrokkenheid wat een gezonde basis creëert voor een goede samenwerking. Medewerkers zijn het kloppend hart en de ziel van de organisatie, waardoor continue ontwikkeling van competenties leidt tot ontwikkeling van Legit Forum. Deze ontwikkeling wordt verzorgd door een intern opleidingscentrum genaamd: WIJS. Vanuit Wijs worden interne en externe opleidingen en cursussen verzorgd voor de gehele organisatie of op individueel niveau.

Onmisbaar voor medewerkers is een aangename en vooral veilige werkomgeving. Dit is binnen Legit Forum een principiële voorwaarde om mensen te laten werken. De nodige veiligheidsmaatregelen voor een veilige werksituatie worden strikt genomen en periodiek gecontroleerd door diverse verantwoordelijken. Naast een minimale veiligheidsnorm draagt Legit Forum bij aan de gezondheid en een prettige werkomgeving voor medewerkers en haar gezinnen. Dit doet Legit Forum door het bieden van een fietsplan, een kwalitatieve collectieve gezondheidsverzekering en een goede pensioenregeling.
Tijdens het dagelijkse werk genieten medewerkers van een aangename omgeving passend bij de diverse werkzaamheden. Zo worden er steeds meer zit-sta bureaus geplaatst en wordt in toenemende mate bedrijfsfruit gefaciliteerd. Niet alleen binnen haar eigen organisatie neemt Legit Forum haar verantwoordelijkheid voor de mens. Ook bij het ontstaan en onderhouden van relaties met toeleveranciers of partners wordt kritisch gekeken naar huisvesting van het bedrijf en werkomstandigheden van medewerkers.

Milieu

De bedrijfsactiviteiten die Legit Forum uitvoert reiken tot over de landgrenzen en hebben daarmee internationaal invloed op het milieu. De impact hiervan probeert zij tot een minimum te beperken door steeds scherpere maatregelen te nemen op diverse fronten. Kritisch wordt gekeken naar de inkoop van materialen om het gebruik van nieuwe grondstoffen te beperken en de herkomst van materialen te waarborgen. Zo is bij de ontwikkeling van Ecoplex (hoogwaardig populieren multiplex als duurzaam alternatief op andere houtsoorten) niet alleen gekeken naar de kwaliteit van het eindproduct maar ook naar de oorsprong.

Ecoplex is afkomstig uit ecologische cultuurbossen waar bomen worden gekweekt als gewas, waardoor er geen oerbossen worden aangetast. Intercontinentale producten worden zoveel mogelijk gemeden en gelijkwaardige alternatieven worden dichtbij Nederland gezocht om de CO2 footprint te beperken.

Qua energiebronnen voor productie, logistiek en personenvervoer heeft Legit Forum een actief beleid. Vastgoed wordt verduurzaamd door de aanleg van zonnepanelen en het energiezuinig maken van panden. Dit wordt mede gedaan door het vervangen van TL voor LED-verlichting en er zijn enkele zonneboilers geplaatst. Dieselauto’s voor personenvervoer worden actief uitgefaseerd, net als relatief vervuilende Euro-3 motoren van vrachtwagens waarmee het transport wordt verzorgd. Hier wordt als alternatief elektrisch rijden gestimuleerd en vrachtwagens met Euro-6 motoren aangeschaft. Door de implementatie van hoogwaardige transportplanningsoftware wordt de transportafstand van vrachtwagens beperkt met circa 6% op het totaal aantal te rijden kilometers. Daarnaast worden langere ritten met relatief schonere vrachtwagens gereden. 

Afvalscheiding vindt actief plaats binnen de bedrijven van Legit Forum. Hout, metaal, papier en restafval wordt actief gescheiden. Daarnaast zijn er reststromen van de plastic soort ABS welke zo schoon mogelijk wordt verwerkt door gespecialiseerde afvalverwerkers.

Product

Bij het opnemen van producten en diensten in het portfolio van Legit Forum wordt er actief gelet op de bijbehorende duurzaamheidsaspecten. Zo wordt er gekeken naar de herkomst en grondstoffen die er gebruikt zijn. Deze eigenschappen worden uitgezocht in samenwerking met de leverancier en/of producent en gedocumenteerd in materiaalpaspoorten.

Daarnaast wordt er gekeken naar de werkprocessen van producenten en hoe duurzaam zij handelen. Van producenten eist Legit Forum dat zij veilige en waardige omstandigheden voor hun medewerkers hanteren. Daarnaast is het voor Legit Forum een pré om te werken met producenten die duurzaam handelen, bijvoorbeeld door het opwekken van eigen energie door middel van zonnepanelen of biomassa centrales. Ook waarde halen uit afval van het productieproces is hierin een belangrijk aspect. Bij de samenstelling van het assortiment is Legit Forum kritisch op de herkomst van materialen en mogelijke duurzame alternatieven. Zo worden langzaam groeiende houtsoorten beter benut qua rendement door het verwerken tot gefineerd plaatmateriaal in plaats van massief hout en wordt er actief gezocht naar snelgroeiende alternatieven om zo ontbossing tegen te gaan. Daarnaast breidt aan de verkoopzijde het assortiment aan meubelpanelen steeds verder uit. Dit resulteert niet alleen in een hoger rendement qua materiaalgebruik en daardoor beperking van restmateriaal, maar heeft het ook voordelen voor de fysieke belasting van materiaal verwerkend personeel.